Crail Moansburg

Crail Moansburg

Handgemaakt in Den Haag, Nederland, de werken zijn gelaagd met verschillende materialen. Zelfs de verpakking maakt deel uit van het verhaal dat Moansburg graag wil delen. Ik beschouw zijn werk als cryptisch, maar volgens hem is de filosofie ‘plain to see’.

Moansburg leeft als een kluizenaar en wijdt zich uitsluitend aan zijn kunst. Hij gaat wekenlang zonder enige dialoog aan te gaan. Zijn werk zorgt ervoor dat zijn leven niet botst met zijn privérealiteit. Het redt zijn leven. Het is een chronische waanzin van de gezonde mensen.

Zijn banden met de buitenwereld blijven raadselachtig en ongrijpbaar. Hij zocht een muze om een ​​nieuwe waarheid te verankeren. Hij begon een zoektocht naar hedendaagse incarnaties van Mata Hari en Anita Berber, waarbij hij een foto van laatstgenoemde gebruikte om te bewijzen dat eerstgenoemde zijn moeder was. Waarheid of illusie? Cryptisch of krankzinnig?

Hij moest het bestaan ​​van zijn muze vaststellen. Hij moet haar schilderen. Een droom of een dwang? Het draait allemaal om overleven.

Door in eenzaamheid te leven, kan Moansburg de wereld beschouwen als een losstaand object. Volgens de kunstenaar is ‘de aarde minder betrouwbaar dan de ziel’. Het doet hem pijn om te zien hoe zijn leven wordt verspild aan arrogantie en onwetendheid. Hij weet dat zijn ziel een illusie is, maar een illusie koestert hij niettemin.